TNF100!

这次去拍TNF100 100公里越野跑,彻底见识了到了什么叫做牲口!100公里!上下爬升山路各种路况,我操!别说跑了,换了我就是走都能走散架了!尼玛男子第一名居然只用8小时40分钟!还是不是人呀!太恐怖了!这都是什么体能呀!太极限了….

 

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

END

发表评论

邮箱地址不会被公开。